امکاناتدرباره مااپلیکیشن WIKIBOLICS دارای یک محتوای عالی و بی نظیر است که به چند زبان مختلف منتشر شده است. ما پس از سال‌ها تحقیق در مورد مواد هورمونی که رشد ماهیچه و نیز بسیاری از شرایط پزشکی که علایم مرتبط با آن را ترویج می‌کند، این اپلیکیشن را درست کردیم.


درباره ما

12

زبان ها

1200

تحقیقات

32000

کاربران در سراسر جهان

1000

بیش از 1000 آزمایش آزمایشگاهی در دسترس است

اسکرین شات